2014. júl 14.

Kémény Építés

írta: Kémény Ajtó
Kémény Építés

1.A kéményekrendeltetése, működése

 

Az élethez, a javak előállításához energia termelésére van szükség. A energiát tüzelőanyagok elégetésével nyerjük. Az elégetéshez szükséges oxigénbiztosításának és az égésfolyamán keletkező égéstermékek elvezetésének nélkülözhetetlen épületszerkezete a kémény.

 A kéményrendeltetése hogy a tüzeberendezésből (pl.:kályha,kazán,stb.)a tüzelőanyag elégetésekor keletkező füstgázokat elvezessék.

 A hőenergia termelése során, az égési folyamat létrejöttéhez oxigénre van szükség, és az égetési folyamat során az emberi szervezet rekáros égés termékek,füstgázok keletkeznek. Az égéshez szükséges oxigén biztosítása és a keletkező füstgázok elvezetése a kémény feladata.

A kémény egy csatorna,amelyben adott sebességgel meleg füstgáz áramlik .A füstgázok mozgását a kémény huzata hozza létre.A kémény huzatot a hideg külső levegő sűrűsége és a forró füstgázok sűrűsége közötti különbségből adódógravitációs nyomáskülönbség,és a szél hatására bekövetkező nyomáskülönbség összegéből eredő nyomás határozza meg.A kéményeméretezésének alapja a megfelelőhatásos nyomáskülönbség biztosítása.sddefault.jpg

 

A huzatmértékét befolyásolótényezők:

 A huzat mértékét többek között a tüzelőberendezés bekötési módja,a kémény méretei, üzemeltetési módja,klimatikus viszonyok, tüzelőanyag minősége határozza meg.

 A kéménytervezéséhez méretezéséhez,kialakítási módjához,kivitelezéséhez figyelembe kell venni:

  •  A levegősűrűsége
  •  A füstgáz/égéstermék/sűrűsége

 A kéményhuzata,azaz a külső levegő és a füstgáz sűrűsége közötti különbség annál nagyobb, minél kisebb az égésnél keletkező füstgáz sűrűsége.

  • A szélhatása

 A huzatmértékét befolyásolja a szél,szívó vagy tolóhatása.A szél útjába épített létesítmények megváltoztatják a szélirányát és a ggőleges falaknak ütközve túlnyomás jön létre,azaz a szél dinamikus nyomása torlónyomássá alakul.Ha a szélirány vektorának kémény bemutató komponense is van,akkora kéményhuzata csökken.Ha a kémény „ritkított”térbe torkollik,akkor a huzatnő.

 A szélirány a és sebessége egy adott földrajzi helyen is jelentős mértékben eltérhet. A kéménygazdaságosüzemelésénekoptimálislehetőségétazautomatikusanszabályozott mesterséges huzatszabályozók biztosítják.

 Tervezésnél fontos,hogy a kéményfej ne kerüljön a szélhatására keletkező túlnyomásos térbe.Figyelembe kell venni,hogy a szélső falaknál a szél,torlónyomása következtében fokozódik a hideg levegőbe áramlása a ményb(a kéményfalának légáteresztő képességétől függőmértékben),és ezzel a huzatromlik.A szél,torlónyomásának változását statikai szempontból is figyelembe kell venni.

  • A kéménymagassága

 A kéménymagasságával egyenes arányban változik a kéménygravitációs nyomáskülönbsége. Ha a kémény magassága alacsonyabba számított értéknél a kémény által biztosított huzat mértéke nem haladja meg a tüzelőberendezés huzatszükségletét,akkora tüzeberendezést kell módosítani kisebb huzatszükségletű berendezésre.Ha az adott kéménymagasságból adódó huzat nagyobb,minta tüzelőberendezés saját huzatszükséglete,de kisebb,minta teljes huzatbiztosításához szükséges érték,akkora kémény keresztmetszetének növelésével tudjuk a tüzelő berendezést jól üzemeltetni (kémény keresztmetszetnő‐saját huzatigény csökken).

  • A kémény áramlási ellenállása

 A hidraulika törvényei szerint egy egyenes csőben áramló gáz nyomás esését a csőfalmentén fellépő súrlódási veszteségek okozzák.Ez érvényesül a kémények esetében is. A súrlódás mértékét elsősorban az áramlási sebesség,az áramló füstgáz anyagjellemzői,és a kéményfal érdessége határozza meg,de emellett befolyásolja például a kémény átmérője és az oldalméretek aránya is.

  •  A kéményhőszigetelése

 A huzata kémény közepes hőmérsékletével arányos.Minél nagyobba középhőmérséklet, annál nagyobb huzattan számolhatunk.A kéményben áramlófüstgáz hőmérséklete függ a füstgázmennyiségétől,az égéskor keletkező füstgázhőmérsékletl,a külső levegő hőmérsékletől és a kémény faszerkezetének hőátbocsájtó képességétől.A kémény akkor működik jól és a kémény korrózió akkora leglassúbb,ha a kilépőfüstgáz hőmérséklet nagyobb a füstgáz harmatponti hőmérsékleténél.

 Kéménykorrózió:

 A kémény,a legszélségesebb igénybevételnek kitett épület szerkezet.Erős fizikai hatásoknak van kitéve,a folytonos hőmozgás,a füstgázban lévővízgőztől való át nedvesedés, téli időszakban az átnedvesedett mény szétfagyása miatt.Emellett érik a kéményt kémiai hatások is,mert az égéstermék két főalkotója a vízgőz és a széndioxid egymással keveredve, szénsavas folyadékként csapódik a kéményfalára. A savhatást erősíti,ha a tüzeanyagban szennyező anyagként kéis előfordul.Következménye lehet a kéményfej és belsőfelület porladása,szétmállása,kéménytéglák kilazulása.A kémény idővel életveszélyessé válik. Védekezni lehet ellene magas hőmérsékletnek,víznek,savnak ellenálló kéménybélés‐test beépítésével(akár utólais)a kéménybe.

  • Alaki tényezők

 Fontos szempont a kénykürtő keresztmetszetének változása.Ha a kémény keresztmetszete bővül,akkor azonos füstgáztömegesetén‐közbenső új bekötésnél kül‐nő az azonos tömegű füstgáztérfogata és ezzel csökken a füstgáznyomása,azaz a sűrűsége kisebb lesz a mény saját huzat szükséglete.A további alaki tényezők,a kürtőfalának érdessége és a keresztmetszet formája,amelyek befolyásolják a füstgáz és kéménykürtő közötti súrlódás következtében a füstgáz,áramlási sebességét.Ha a kürtő felülete érdes,illetve a kürtőben az áramlást csökkentő örvénylések keletkeznek(körkeresztmetszet és ideális felület esetén örvénylések nem alakulnak ki),a füstgáz,áramlási sebessége csökken,és ezzel arányosan csökken a kémény huzata is.Azonos keresztmetszet ő területű r vagy négyszög formájú kürtő esetén,a közegellenállás eltérő mértéke miatt nem azonos a kéményhuzata.A négyszög kereszt metszetűek kisebb,mivel nagyobb a súrlódófelület.

 

Kérjen árajánlatot kéménye bélelésére !!!!!

 

Szűcs Gábor 06 70 541 4445

Szólj hozzá

kémény füst kéménybélelés szénmonoxid kémény bélelés égéstermék kémények kéményajtó légbevezető tetőjárda kéménysapka AT-G60 atg-35 légbeeresztő inoxbélelés korbélelés kéményanyag kéményár kéményeladó at-a-g35 At-a-g60 huzatnövelő füstcső csere tisztítható füstcső füstcsővezés vonalhegesztett füstcső füstcső budapest Budapest kéménybélelés kéménybélelés Budapest