2013. okt 16.

MSZ 845:2010 Szabvány IV.fejezet. Égéstermék-elvezető kialakítása

írta: Kémény Ajtó
MSZ 845:2010 Szabvány IV.fejezet. Égéstermék-elvezető kialakítása

8. Az égéstermék-elvezető berendezés kialakítása


8.1. Általános előírás az épületen belüli szakaszra
8.1.1. A nyomvonalvezetésre, tisztítási és ellenőrzési lehetőségek biztosítására, egyéb tervezési és
létesítési szabályokra vonatkozó MSZ EN 15287 szabványsorozat előírásait figyelembe kell venni
minden égéstermék-elvezető berendezés építése, szerelése, felújítása és átalakítása esetében,
függetlenül attól, hogy az az adott tüzelőberendezéssel együtt van tanúsítva vagy sem.
8.1.2. Az égéstermék-elvezető berendezés tervezésekor függőleges nyomvonaltervet kell készíteni,
szükség esetén alaprajzi részetekkel, amelyben a méretjelölést anyagminőséget, típust, az osztályba
sorolást meg kell adni.
8.1.3. Az égéstermék- elvezető berendezés típusát, anyagát, szerkezeti elemeit, tartozékait úgy kell
megválasztani, hogy azok feleljenek meg a bekötendő tüzelőberendezés jellemzőinek és legyen
szállítói megfelelőségi nyilatkozatuk.
8.1.4. Az égéstermék- elvezető berendezést minden esetben tervezni, hő- és áramlástechnikai
szempontból méretezni kell. A méretezést a szakirányú tervező helyettesítheti:
- a gyártó által kidolgozott diagramból, táblázatból való kiválasztással,
- a tüzelőberendezés gyártója által biztosított tervezési segédletben, vagy gépkönyvben előírt
méretű és kialakítású égéstermék-elvezető berendezés kiválasztásával.

                            kép forrás:gmbsz


8.1.5. Az égéstermék-elvezető berendezés alapozását, alátámasztását, ha a szükséges a gyártó
ajánlásai, annak hiányában statikai méretezés alapján kell kialakítani.
8.1.6. Szerelt égéstermék- elvezető berendezés esetén a biztonságos rögzítésről megfelelő
alátámasztással, megfogással, függesztő-, tartó-, támasztó-, központosító-, rögzítőbilincsezéssel – a
hőmozgás biztosítása mellett – gondoskodni kell.
8.1.7. Az égéstermék-elvezető berendezés járatának tömörsége, szivárgási értéke feleljen meg az
MSZ EN 1443 előírásainak. Létesítéskor külön tekintettel kell lenni a szivárgási értékek
ellenőrzésének, mérésének lehetőségére a teljes nyomvonal mentén, a vonatkozó munkavédelmi
előírások betartása mellett.
8.1.8. Az égéstermék-elvezető berendezés létesítése ne zavarja és ne akadályozza a rendeltetési
egység(ek) rendeltetésszerű használatát.
8.1.9. Az égéstermék- elvezető berendezés lehetőleg fűtött térben legyen elhelyezve , az épület
legmagasabb pontján legyen kivezetve a tető fölé, különösen ha huzat hatása alatt van.
8.1.10. Az égéstermék-elvezető berendezés fűtetlen helyiségben, nyitott, szabadon álló téren való
átvezetését, annak elválasztó falában való elhelyezését kerülni kell, vagy a hőszigetelésről
gondoskodni kell.
8.1.11. Az égéstermék-elvezető berendezés hőszigetelését hőtechnikai méretezéssel kell
meghatározni.
8.1.12. Tartószerkezetet, köpenyelemet, járatot, levegővezetéket vagy bármely csatlakozó elemet
megfúrni, megvésni, gyengíteni, benne bármilyen vezetéket vezetni, más szerkezettel megterhelni
nem szabad.
8.1.13. Az égéstermék-elvezető berendezés hőtágulásból eredő mozgását biztosítani kell, elsősorban
a gyártó ajánlásának megfelelően, ennek hiányában a tervezés és méretezés során a megoldására
külön ki kell térni.
8.1.14. A teljes nyomvonal mentén biztosítani kell a mechanikai védelmet, statikai állékonyságot,
rögzítést.
8.1.15. A járat lehetőleg függőleges egyen a teljes nyomvonal mentén. Ha indokolt a függőlegestől
való eltérés, akkor az a gyártó ajánlásának figyelembevételével és erre a célra biztosított szerkezeti
elemek felhasználásával kell kialakítani.
8.1.16. A járat keresztmetszeti mérete, alakja az elhúzott szakaszban nem változhat.
8.1.17. Ha a járat függőlegestől való elhúzása szükséges, akkor azt külön egyeztetni kell a területileg
illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltatóval a tisztítási, illetve ellenőrzési szempontok
figyelembevétele miatt.
8.1.18. Az égéstermék-elvezető berendezés telepítésekor, kialakításakor figyelemmel kell lenni az
esetleges zaj- és rezgésvédelemre, illetve a zaj és rezgés terjedésének magakadályozására.
8.1.19. Az égéstermék-elvezető berendezést falon, födémen átvezetni csak fali átvezető elemen (pl.:
védőcső) keresztül szabad.
8.1.20. Az égéstermék-elvezető berendezés kialakításakor, nyomvonalának megtervezésekor
biztosítani kell a teljes hosszban való ellenőrzés és karbantartás lehetőségét.

Látogasson el webáruházunkban!

Szólj hozzá

ablak ajtó kémény ellenőrzés tető szénmonoxid honeywell marás égéstermék mechanikai védelem kéményajtó légbevezető kandallórács gmbsz szénmonoxid érzékelő kéményajtó fém kéményseprő járda nyílászáró szigetelés átszellőző rács égéstermék elvezető elvezető revíziós ajtó ATG60 ATG35 at g60 at g60 ár at g60 légbevezető légbevezető falba légbevezető gázkészülékhez légbevezető rács kéményajtó beépítése kéményajtó szabvány kéményajtó méretek kéményajtó előírás honeywell h450en honeywell h450 honeywell ár szénmonoxid érzékelő beépítés szigetlés