2013. okt 16.

MSZ 845:2010 Szabvány II.fejezet. Az anyagminőség

írta: Kémény Ajtó
MSZ 845:2010 Szabvány II.fejezet.   Az anyagminőség

6. Anyagminőség


6.1. Általános előírás
6.1.1. Az égéstermék-elvezető berendezés MSZ EN 1443-nak megfelelő, égésterméket a
megengedettnél jobban át nem eresztő, az előforduló égésterméknek, lecsapódásnak és az ezekkel
összefüggő hő- és vegyi hatásoknak ellenálló legyen.
6.1.2. Égéstermék-elvezető berendezést csak olyan alapanyagú termékből szabad tervezni, kivitelezni
és használatba venni, amely a jogszabály szerint kiállított szállítói megfelelőségi nyilatkozattal van
ellátva, és megfelel ezen szabvány szerinti, az anyagminőséggel kapcsolatos előírásoknak.
6.1.3. Új égéstermék-elvezető berendezés csak rendszer jelegű lehet.
6.1.4. Meglévő égéstermék-elvezető berendezés felújítása, korszerűsítés esetén nem rendszer jellegű
égéstermék- elvezető berendezést létesíteni csak abban az esetben szabad, ha a különböző
gyártóktól származó elemekből összeépített égéstermék-elvezető berendezés minden egyes eleme a
felhasználási célhoz illeszkedő szállítói megfelelőségi nyilatkozattal van ellátva, és a megfelelést a
tervező nyilatkozattal igazolja a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltatóval egyeztetve.

korcolt alucső.jpgtokos könyök.jpeg

(nem felel meg az MSZ845:2010 Szabványnak)                                        (megfelel)

6.1.5. Égéstermék-elvezető berendezés felújítására, utólagos bélelésére csak az erre a célra
megfelelőség-igazolással ellátott, rendszer jelegű égéstermék-elvezető béléscsőrendszer
használható. Túlnyomásos kialakítás esetén csak a rendszer részét képező tömítés építhető be.
Tömítőanyag használata nincs megengedve.
6.1.6. A koromégés mellett, nedves üzemre is alkalmas (az ezekre való minősítés együttes vagy
külön-külön való megléte esetén) égéstermék-elvezető berendezést kell építeni a faapríték-, pellet-,
biobrikett- vagy a faelgázosító tüzelőberendezéshez.
6.1.7. Nem rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés és az összekötő elem anyagát úgy kell
megválasztani, hogy az összeépítést követően kontakt korrozíó ne lépjen fel.
6.1.8. Sérült, szakszerűtlenül átalakított építő-, rendszerelemet az égéstermék-elvezető
berendezésbe beépíteni tilos.
6.2. Az anyagra vonatkozó előírás
6.2.1. Tégla csak abban az esetben alkalmazható égéstermék-elvezető berendezés építésére, ha
megfelelőség igazolással erre a célra alkalmas.
6.2.2. Kerámiai és samott béléscsöves égéstermék-elvezető berendezés esetében az égéstermék elvezető
berendezés anyaga, szerkezeti kialakítása feleljen meg az MSZ EN 13063 szabványsorozat
előírásainak.
6.2.3. Fém béléscsöves égéstermék-elvezető berendezés esetén:
6.2.3.1. Az MSZ EN 1856 szabványsorozat szerinti 20 és 30 anyagminőségű korrózióálló acél csak
gáztüzelő berendezéshez, száraz üzemmódban használható.
7.2.1. Az összekötő elem sem tüzelőberendezés égéstermék csonkját, sem az égéstermék-elvezető
berendezés bekötő idomdarabját nem terheli (kivéve a helyszínen épített cserépkályhát és
kemencét).
7.2.2. Az égéstermék-elvezető berendezés jellemzően függőleges szakaszába a csatlakozást úgy kell
kialakítani, hogy
- járatának keresztmetszetét ne szűkítse,
- gáz- és szükség esetén kondenzátum tömör legyen,
- az összekötő elem hőtágulása nem megengedhető erőt ne fejtsen ki az égéstermék-elvezető
berendezésre.

Szívesen állunk rendelkezésükre! www.kemenyajto.com

Szólj hozzá

szabvány száraz rendszer felújítás kémény tömör rozsdamentes kéményseprő anyag bojler szénmonoxid szigetelés érzékelő üzemmód füstcső béléscső égéstermék kondenz Hajdú kéményajtó tetőjárda csempeajtó kéményajtó beépítés falátvezetés atg-60 ablak szigetelés szén-monoxid érzékelő bojler javítás Msz 845:2010 kondenztátum samót ablak légbevezető atg-35 air-tonic kémény forgalmazás revíziósajtó szállítói megfeleőségi nyilászáró felújítás ajtó szigetelés víz és gázzáró átvezetés