2013. júl 25.

Gyakorlati problémák a földgáz- és szén-monoxid-érzékelők üzemeltetésében

írta: Kémény Ajtó
Gyakorlati problémák a földgáz- és szén-monoxid-érzékelők üzemeltetésében

A gázipar, a tüzeléstechnika és a kéményseprőipar két fontos gáz jelenlétét detektálja folyamatosan: a földgázét és a szén-monoxidét. Az elsőét azért, mert az már igen kis koncentrációban (4,8 tf%) a levegőbe jutva robbanóképes elegyet alkot, a másodikét pedig azért, mert az már igen kis koncentrációban (1000 ppm) a levegőbe jutva halálos mérgezést okozhat. Nem mindegy, hogy mivel és hogyan érzékelünk, detektálunk a katasztrófa elkerülése érdekében.

IRerz.jpgTelepített IR érzékelők szerkezeti rajza.

A földgáz (metán) érzékelése

A földgáz több mint 85%-ban metánt (CH4) tartalmaz, így annak érzékelése a metán, mint éghető gázkomponensen keresztül történik. Kétféle tartományban érzékeljük, attól függően, hogy szivárgási helyet kell beazonosítanunk, vagy a robbanóképes elegy képződését kell megakadályoznunk. A mérőműszer kijelzése történhet ppm-ben, tf%-ban, ARH%-ban, vagy mindháromban.

Elektrokémia mérőcellák

Előnyük a nagyfokú érzékenység (1-1000 ppm) és a rendkívül kis fogyasztás (1 mA alatt). Hátrányuk az érzékelő mérgekkel szembeni rossz tűrőképessége, a lassú érzékelési idő, az alacsony méréstartomány, a magas ár (20-30 ezer Ft), a nedvességre történő keresztérzékenység és a relatív rövid élettartam (3-5 év). Alkalmazásuk: gázipari, Ex-es térben történő alkalmazásuk nem ismert, kizárólag laboratóriumokban történő telepített szivárgásdetektálásra használják.

01.jpgElektrokémiai mérőcella. Előnyük a nagyfokú érzékenység (1-1000ppm) és a rendkívül kis fogyasztás (1mA alatt)


A szén-monoxid érzékelése

Ott, ahol a földgáz elégetése megtörténik, az égéstermékből szén-monoxid is keletkezik, amely már kis koncentrációban is igen mérgező, színtelen, szagtalan, szobahőmérsékleten a levegővel közel azonos fajsúlyú gáz. Az emberi élet megóvására mind az iparban, mind pedig a lakossági szolgáltatási körben elterjedtek a szén-monoxid-mérők, -riasztók. Vajon mindent tudunk róluk?

A szén-monoxid-riasztók alkalmazása

A gáziparban használatos, személyvédelmet ellátó szén-monoxid-monitorokat minden tekintetben úgy kell kezelnünk, mint ahogyan azt a személyi metán-monitoroknál tárgyaltuk. A szén-monoxid-érzékelőknek az 1. táblázat szerinti alkalmazási területeit ismerjük - a táblázatban a kötelező ellenőrzések és/vagy kalibrálások időintervallumai is rögzítésre kerültek. Amint az a táblázatból is látható, a 0-1000 ppm tartományban dolgozó CO-érzékelők és -mérőműszerek (melyek között sok, hasonló mérési elven dolgozó készülék található) a háztartási CO-riasztók kivételével rendszeresen ellenőrzött/kalibrált mérőeszközök. Felhasználójuk rendszeresen visszajelzést kap a készülék állapotáról, annak mérési pontosságáról és a jelzés funkcióvizsgálatáról.

Miért fontos a háztartási CO-riasztók rendszeres ellenőrzése/kalibrálása?

Ezeket a készülékeket az égéstermék-visszaáramlásból, kéményhibából, tüzelőberendezés-hibából származó szén-monoxid-mérgezések elkerülése céljából gyártották, és az akár halálos kimenetelt is okozó balesetek elkerülésére vásárolják a felhasználók. Ezek a készülékek mérési elvüket tekintve a 2. táblázat szerinti két csoportba sorolhatók, figyelembe véve azok korlátait is. A készülékek csak a hangjelző és az elektronikai áramkör önteszt üzemmódját tartalmazzák (ezek helyes működéséről a felhasználó bármikor egy gombnyomással meggyőződhet), de az érzékelő meghibásodásáról, érzéketlenné válásáról, elzsírosodásáról semmiféle viszszajelzést nem kapunk! A készülékek között mind gyártó, mind műszaki paraméterek, mind pedig ár tekintetében jelentős különbségek vannak, így egyformán hozzájuthatunk a gyenge minőségű és a professzionális termékhez is, és mindkettő gyártója „a teljes biztonságot kínálja számunkra egy életen át!” Több hazai kalibráló laboratórium visszajelzései alapján tudjuk, hogy már a 2 éves készülékek között is gyakori a nem megfelelő működésű, reakcióidejű készülék. Megjegyzendő, hogy valamenynyi készülék működését az EN 50291:2001 szabvány szerint ellenőrizzük, amely Magyar-országon is kötelező érvényű…

Szakmai javaslattétel a rendszeres ellenőrzésre

Ezeknek a készülékeknek a funkcióvizsgálatát, reakcióidejét és mérési pontosságát csak olyan szervezet ellenőrizheti, amely rendelkezik a megfelelő használati etalonokkal, a vizsgálati eljárás lefolytatásához szükséges szakmai tapasztalattal, és a megfelelő bizonylatolás lehetőségével. Erre jelenleg csak a NAT által kifejezetten erre a területre akkreditált kalibráló laboratóriumok alkalmasak! A kalibrálást kétévente ajánlatos elvégeztetni, olyan laboratóriummal, amelynek a tevékenységi körében ez a feladat szerepel, és megfelelő bizonyítványt képes erről felmutatni. Fel kell hívni a vásárló figyelmét arra, hogy a termék megvásárlásával nem kap hosszú évekre elegendő garanciát a megfelelő működésre, hanem annak ellenőriztetése az ő jól felfogott érdeke. És végül: lehetővé kell tenni a vásárló/felhasználó számára, hogy ezekhez az információkhoz hozzájusson, a laboratóriumok névjegyzékét megismerhesse.

Forrás: vgfszaklap.hu

Szólj hozzá

szerviz co2 mérgező beépítés érzékelő co beszerelés szén-monoxid kéményajtó légbevezető faláttörés szénmonoxid érzékelő atg-60 Atg-35 légbeeresztő