2013. júl 02.

Az épületgépészet létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok

írta: Kémény Ajtó
Az épületgépészet létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok

Tüzelő-, fűtőberendezések


28. § (1) Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
(2) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
29. § (1) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
(2) Az ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben nyílt lánggal, illetőleg izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés (pl. kazán) – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy
robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

fdrturl.jpg


(3) Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működtetése alatt a nemzeti szabványban meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
(4) A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.
(5) A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.
30. § (1) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
(2) A gyártó, illetve külföldi termékek esetében a forgalomba hozó a fogyasztók részére köteles meghatározni a tüzelő-, a fűtő- és a hozzá csatlakozó hőhasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, valamint – az (1) bekezdésre figyelemmel – a berendezéstől megtartandó távolságokat. Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni.

További érdeklődés esetén pedig bátran ajánljuk WEBÁRUHÁZUNKAT ahol további fontos kiegészítőket (kéményajtó, légbevezető egyéb) termékeink között  válogathat!

Szólj hozzá

veszélyes robbanás ajtó felújítás kémény füst biztonsági eladás forgalmazás beépítés tisztító hőszigetelt nemesacél égéstermék korrózióálló fütőberendezés kamin koromzsák füst csatorna gázüzemű tüzveszélyes szilárd fűtés égéstermék-elvezető tűz robbanás szigetelt kémény kaminajtó minősített rozsdamentes saválló fém fémkémény