2013. okt 06.

MSZ 845:2010 Szabvány I.fejezet

írta: Kémény Ajtó
MSZ 845:2010 Szabvány I.fejezet

5.2. Zárt égésterű tüzelőberendezés


5.2.1. Levegővezeték
5.2.1.1. Az égési levegő-ellátásra az MSZ EN 14989-1 követelményeit kielégítő csőrendszereket kell
alkalmazni, 40 Pa (nyomáskülönbség) depresszió esetén legfeljebb 0,28 l·s-1·m-2 szivárgási veszteség
van megengedve.
5.2.1.2. A levegővezeték nyomvonalán vízzsákot kiképezni csak abban az esetben szabad, ha annak
vízelvezetéséről gondoskodni lehet. Ha a levegővezetékben a kondenzátum lecsapódás nem
kerülhető el, akkor azt a lecsapódás korróziós hatásának ellenálló anyagból kell szerelni és a
kondenzátum gyűjtéséről eltávolíthatóságáról gondoskodni kell.
5.2.1.3. A levegővezeték lejtése a tüzelőberendezéstől a külső tér felé legalább 2 %-os legyen.
5.2.1.4. A levegő bevezetése kizárólag külső szabad légtérből történhet, helyzetét úgy kell
megválasztani, hogy szennyezett levegő, egyéb tüzelőberendezés égéstermék-kivezetésének
környezetébe nem kerüljön.
5.2.1.5. A levegőbevető nyílása
- hóhatár (legalább 40 cm) fölé kerüljön,
- csapadék bejutása és mechanikai hatások ellen védett legyen,
- rovar, madár stb. szennyeződés bejutása ellen védett legyen.
5.2.1.6. A levegővezeték nyomvonala a lehető legrövidebb legyen.
5.2.1.7. A levegővezeték tisztíthatóságáról megfelelően megválasztott tisztítóidomok beépítésével
gondoskodni kell.
5.2.1.8. A levegővezetéket páralecsapódás ellen védeni szükséges, (méretezés alapján megfelelően
megválasztott hőszigetelés alkalmazandó).
5.2.1.9. Szétválasztott égéstermék-elvezető berendezések levegővezetékének lakótéri szakaszát 2 m
hosszúságot követően legalább 2 cm-es, nedvességre érzéketlen hőszigeteléssel szükséges ellátni. A
szigetelést vagy merev rendszerhéjjal, vagy egyéb burkolásra szolgáló szerkezettel kell védeni a
mechanikai sérülések ellen. Abban az esetben, ha fűtetlen téren keresztül halad, a teljes szakasz
szigetelését biztosítani kell az előzőekben jelzett műszaki megoldásokkal.
5.2.1.10. A levegővezeték kizárólag az arra alkalmas idomokból, elemekből készülhet.
5.2.2. Levegőellátó akna
5.2.2.1. Ha a levegőellátó akna az égéstermék-elvezető berendezést magában foglalja, az kizárólag 90
perces tűzállósági határértékű lehet.
5.2.2.2. A levegőellátó akna és szerkezeti elemeinek tömörsége feleljen meg az 5.2.1.1. szakaszban
rögzített értéknek.
5.2.2.3. Ha a levegőellátó akna belső felületéről szennyező anyag (por, korom, homok stb.) leválhat,
nem alkalmazható levegőellátási célra.
5.2.2.4. Az égéstermék-elvezető berendezés vagy a levegővezeték csatlakozásának alsó síkja alatt
legalább 20 cm-es porzsákot kell kialakítani,a porzsák tisztíthatóságáról gondoskodni kell.
5.2.2.5. A zárt égésterű tüzelőberendezés égéstermék-elvezető berendezése körül Ø80 mm-ig
legalább 2,5 cm szabad légrést kell biztosítani, minden ettől eltérő esetben a gyártó ajánlása szerint
kell eljárni, a méretezés figyelembevételével.
5.2.2.6. A levegőellátó akna külső térben lévő szakaszát úgy kell kialakítani, hogy a tüzeléshez
megfelelő mennyiségű, szennyeződésmentes levegőmennyiség biztosítható.
5.2.2.7. A levegőellátó akna külső térben kialakított levegő-bevezető nyílásainak szabad áramlási
keresztmetszete legalább egyezzen meg a levegőellátó akna szabad keresztmetszetével.
5.2.2.8. Ha a levegőellátó akna oldalfalán alakítják ki a levegő-bevezető nyílást, akkor két egymással
szemközti tájolású, azonos szabad keresztmetszetű nyílás szükséges. a szükséges levegőmennyiség
beáramlását egyetlen nyílás szabad áramlási keresztmetszetének is biztosítania kell.

webáruházunkban: www.kemenyajto.com

KÉRJEN árajánlatot:06-70-406-2945

e-mailben: kemenyajtoweb@gmail.com

Szólj hozzá

kémény eladó webáruház por korom forgalmazás bojler hajdú szivárgás tisztító keresztmetszet rozsdamentes acél porzsák tüzelőberendezés atg kéményajtó légbevezető tetőjárda kemenyajto.com égéstermék-elvezető kéményajtó beépítés szerelt kémény Kémlelő nyílás Füstcső tisztíthatóság levegővezeték fűtetlen tisztító idomok kondenzátum W-stop bojler tisztítás kibuvó porzsák kéményajtó beépítés msz845 bojler karbantartás